Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Vodite profitabilne projekte

Steknite prepoznatljivost, saradnju i agilnost potrebne za postizanje uspjeha u vašoj firmi, koja je fokusirana na projekte - od prilika do isplate i profita. Omogućite svojoj ekipi da postignu više dodjeljujući prave zadatke pravim ljudima. Tako ćete pridobiti više novih kupaca i stvoriti stalne klijente.

Prednosti

Sarađujte bolje i brže

Osigurajte da imate prave ljude na pravim projektima uz uvide u resurse, raspoređivanjem, upravljanjem i usklađivanjem individualnih vještina svakog pojedinačno.

Pridobite više kupaca boljim upravljanjem ugovorima i preciznijim ponudama, prognozama, procjenama i obimom projekata.

Upravljajte projektima sa ugrađenim mogućnostima Microsoft Project alata, uključujući kanban prikaz i Gantt dijagrame.

Podnesite, potvrdite i uskladite unose radnog vremena na projektu i troškove za brže naplaćivanje

Želite saznati više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Rješenja

Srodni proizvodi