Microsoft Dynamics 365 Evidencija kadrova

Efikasno praćenje vaših zaposlenika

Svako preduzeće treba efikasno vođenje informacija o zaposlenima, jer te informacije postaju sve važnije za vođenje preduzeća, a zaposleni predstavljaju sve veću vrijednost preduzeća. Automatizacija i pametna upotreba softvera omogućavaju brzo donošenje odluka i prilagođavanje promjenjivim poslovnim procesima i zakonskim zahtjevima.

Prednosti

Jednostavno, pametno, inovativno

Pristup svim informacijama vezanim za zaposlenog, moguć je sa jednog mjesta. Sve detalje možete dobiti jednim klikom.  Linijski paneli omogućavaju brz pregled kompleksnih informacija, povezanih sa trenutnim statusom zaposlenog.

 

Funkcionalnost i izgled programa se podešava prema zahtjevima i željama korisnika. Na taj način dobijate sve nove i poboljšane funkcionalnosti u bilo kojem trenutku, bez obzira na standardne objekte u ostalom poslovnom paketu. Održavanje i prilagođavanje zakonskim zahtjevima je brzo i efikasno, bez posebnih nadogradnji i troškova.

Nije potrebno čekati da se završe sve aktivnosti u obračunu plata i evidenciji kadrova, prije uspostavljanja nove sistematizacije. Paralelno se kreiraju nova radna mjesta i opremaju sa svim potrebnim parametrima (bodovi, opisi, dodaci, kompetencije, potrebna oprema...); zaposleni se raspoređuju na nova radna mjesta; izrađuju se novi ugovori ili aneksi. U bilo kom trenutku, može se svaka sistematizacija prebaciti kao primarna, čime se određuje koje informacije će biti relevantne za plate.

Imajte veću fleksibilnost pri izvještavanju i izradi dokumenata. Na karticu zaposlenog možete dodati bilo koji dokument (ugovori, odluke, skenirani dokumenti...). Svi dokumenti se čuvaju unutar baze i tako su na jednom mjestu i uvijek dostupni svima, koji imaju pristup tom dijelu evidencije kadrova. Dokumenti se arhiviraju zajedno sa ostalim podacima i sigurni su od neovlašćenog pristupa, jer nisu direktno zapisani na hard disk.

Želite saznati više?

Prijavite se za besplatnu prezentaciju.
Prijavite se

Rješenja

Srodni proizvodi