Elektro Gorenjska

Pobočjšan uvid u poslovanje slovenačkog operatora prijenosne mreže

Elektro Gorenjska, d.d., je preduzeće za distribuciju električne energije, koje pruža usluge snabdijevanja električnom energijom za više od 87.000 korisnika, raspoređenih na području većem od 2.000 km² na sjeverozapadnom dijelu Slovenije. Preduzeće neprestano radi na poboljšanju svojih usluga, smanjenju troškova i povećanju efikasnosti poslovanja. U tu svrhu su 2014. godine pokrenuli projekt zamjene postojećeg poslovno-informacijskog sistema. U saradnji sa kompanijom Business Solutions, implementirali su informaciono rješenje Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, koje danas pruža sveobuhvatnu i centralizovanu podršku poslovanju, sa određenim prilagođavanjima za specifičnosti njihove industrije. Uvođenjem rješenja Microsoft Dynamics NAV, preduzeće je smanjilo troškove održavanja informacionog sistema i poboljšalo svoju reaktivnost i prilagodljivost, omogućavajući brže pružanje informacijske podrške za eventualne promjene u poslovnim procesima.

Izazov

Želja za napretkom

Godine 2014., preduzeće Elektro Gorenjska ostvarilo je prihod od 89,9 miliona EUR i čistu dobit od 5,5 miliona EUR. Cilj preduzeća je postati najbolji prodavac energije u Sloveniji, koji stavlja kupca u središte svog poslovanja i istovremeno optimizuje svoje poslovanje za učinkovito pružanje usluga. U svojem poslovanju, preduzeće neprestano radi na smanjenju troškova i osiguravanju efikasnijeg poslovanja. S tim ciljem su 2014. godine pokrenuli projekt zamjene postojećeg informacijskog sistema, koji je zbog zastarjelosti i raspršenosti predstavljao visoke troškove održavanja. "Također smo željeli osigurati centralizaciju informacija u preduzeću i implementirati informacijsko rješenje prilagođeno poslovnim procesima", pojasnio je Dominik Ovniček, voditelj Odijeljenja za informatiku.

Ti glavni ciljevi su nas vodili pri odluci o novom rješenju, koje smo odabrali putem javne nabavke. Elektro Gorenjska je obvezna odabrati rješenja putem javne nabavke, gdje su na temelju dostavljenih ponuda, odabrali kompaniju Business Solutions d.o.o., s globalno priznatim poslovno-informacijskim rješenjem Microsoft Dynamics NAV.

Rješenje

Prilagođavanje sistema poslovnom modelu

U kompaniji Elektro Gorenjska su procijenili da Microsoft Dynamics NAV nudi odgovarajuću usklađenost sa slovenačkim računovodstvenim standardima (ponuđač već više od 15 godina pruža slovenačku i širu lokalizaciju) i specifične zahtjeve elektro-distribucijskog poduzeća. Takođe ih je uvjerila mogućnost brze implementacije rješenja. U suradnji s kompanijom Business Solutions, koja je lokalizirala rješenje, implementirana je verzija Dynamics NAV 2013R2 za 70 simultanih korisnika. Rješenje je instalirano na vlastitoj serverskoj infrastrukturi Elektro Gorenjske. Baza podataka za poslovno-informacijski sistem je Microsoft SQL Server. Projekt implementacije rješenja započeo je u junu 2014. godine, a rješenje je prebačeno u produkcijsko okruženje već 1. januara 2015. Konačno rješenje kombinuje unaprijed zadane programske rješenja, kao i specifična rješenja firme Business Solutions, koja odražavaju potrebe elektro-distribucijskog preduzeća.

"Morali smo izvršiti više prilagođavanja za specifične zahtjeve preduzeća", objasnio je Aljoša Gruden iz Business Solutions-a. "Razvili smo namjenske module za tehničke podatke i građevinsku djelatnost. Također smo uspostavili vođenje bilanci po organizacijskim jedinicama i podržali posebnosti u upravljanju osnovnim sredstvima."

S novim rješenjem možemo relativno brzo prilagoditi informacijsku podršku, kada dođe do promjene u poslovnom procesu. Također, informacijsko rješenje nam olakšava utjecaj na promjene u poslovnim procesima, što nam osigurava bolju kontrolu i veću prilagodljivost.

Mag. Dominik Ovniček, Voditelj odjela za informatiku

Rezultati

Povećana efikasnost poslovanja

Elektro Gorenjska koristi brojne prednosti, među kojima su niži troškovi i veća poslovna efikasnost. "Uz nešto više troškove koji su potrebni za podršku svim specifičnim zahtjevima, očekujemo da će se ulaganje u poslovno-informacijski sistem isplatiti u roku od dvije godine", objasnio je Ovniček. Zamjena informacionog sistema Microsoft Dynamics NAV, omogućila je kompaniji da pruži istu informacionu podršku za sve poslovne procese, a određeni procesi su sada jednostavniji. Važnu prednost predstavlja integracija s dokumentnim sistemom, što rezultira većom produktivnošću i poboljšanom odzivnišću kompanije. U novom informacijskom sistemu bilo je potrebno napraviti i veći broj integracija s pozadinskim sistemima.

Tako smo uspješno integrisali Microsoft Dynamics NAV sa sistemom za dokumentaciju, sistemom za obračun električne energije, sistemom za životni ciklus potrošača i GIS sistemom za prikaz podataka o električnoj mreži. Microsoft Dynamics NAV se pokazao kao vrlo dobro poveziva aplikacija "web services" i C# tehnologijom. Microsoft Dynamics NAV omogućava centralizaciju poslovnog rješenja za cijelu kompaniju i omogućava bolju prilagodljivost poslovanja. "S novim rješenjem relativno brzo možemo prilagoditi informacijsku podršku, kada dođe do promjene u poslovnim procesima", objasnio je Ovniček. "Takođe, s informacijskim rješenjem lakše možemo utjecati na promjene u poslovnim procesima, što nam pruža bolju kontrolu i veću prilagodljivost."

Zaključak

Šta smo dobili sa unifikovanim sistemom

U budućnosti Elektro Gorenjska namjerava dodati integraciju rješenja Microsoft Dynamics NAV s vanjskim sistemimaa te poboljšati automatizaciju i optimizaciju izvođenja poslovnih procesa u preduzeću. Takođe planiraju razvoj dodatnih modula, kako bi pokrili funkcionalnosti, koje trenutno pokrivaju interno razvijene aplikacije.